Waar staan wij voor

Wildbeheer

Jagen in het kader van wildbeheer gaat primair om het balanceren van conflicten tussen mens en dier. De nadrukkelijke menselijke aanwezigheid en de daarmee gepaarde verkleining van de dierlijke leefomgevingen zorgen voor onbalans in onze cultuurnatuur en voor ongewenste en soms zelfs gevaarlijke situaties voor mensen.

Weidelijkheid

Weidelijk jagen gaat uit van een duurzame benutting van natuurlijke overschotten met respect voor het wild. Een jager mag oogsten uit de natuur, maar alleen als de populatie van het betreffende wild dat toelaat en het individuele dier met een grote mate van waarschijnlijkheid ineens gedood kan worden. Ook na het schot wordt het gestrekte stuk met respect behandeld, niet alleen door de omgang met het dode dier, maar vooral door het dier optimaal te benutten en niets onnodig verloren te laten gaan. Door weidelijk te jagen kan generatie op generatie het jachtgenot beleven zonder overbelasting van de in het wild aanwezige dieren.

In de blog kan je steeds onze meest recente avonturen volgen. hieronder onze laatste blogpost!

ABOUT US

Tell website visitors who you are and why they should choose your business.

Because when a visitor first lands on your website, you’re a stranger to them. They have to get to know you in order to want to read your blog posts, subscribe to your email newsletter, or buy what you’re selling.

Vragen?

Heb je een vraag, is ze persoonlijk, gaat deze over de jacht, jachtdagen of… Aarzel niet en contacteer ons.